I N S T E L L I N G E N


Als je American McGee's Alice™ installeert, bepaalt het spel de standaardinstellingen voor je computer en voor de besturingstoetsen die je gebruikt om je door Wonderland te verplaatsen. Klik links op Instellingen in het hoofdmenu om de standaardinstellingen op te roepen.Klik links op een van de vier genummerde gebieden om meer opties op te roepen waarmee je je computer en de gameplay precies kunt afstellen.

1. Beeld – Hier kun je de manier aanpassen waarop je computer het spel weergeeft. Je computer heeft automatisch de Schermresolutie en de Kleurdiepte gedetecteerd. Je kunt deze instellingen aanpassen als je wilt. Je kunt ook de schuifknoppen gebruiken om de volgende instellingen aan te passen:

Helderheid Je kunt hiermee bepalen hoe licht of donker het beeld wordt weergegeven, net zoals je dat op je monitor kunt aangeven.

Textuurdetails Deze optie kun je gebruiken om de grootte van de texturen in het spel aan te passen. Kleinere texturen zien er minder gedetailleerd uit, omdat ze uitgerekt moeten worden over een bepaalde oppervlakte, maar het spel draait wel sneller met minder details.

Als je deze instellingen aanpast, kun je Alice efficiënter draaien op je computer.

2. Geluid – Hier kun je een geluidsstuurprogramma (driver) selecteren, het volume van de muziek en de geluidseffecten aanpassen en je speakers en geluidskwaliteit selecteren. Als je de instelling 8-bits forceren gebruikt, worden er 8-bits geluidsbestanden gebruikt in plaats van 16-bits. Als je dit doet zijn er minder geluidsgegevens, die eveneens minder geheugen in beslag nemen. Conclusie: op deze manier kun je de spelsnelheid verbeteren.

3. Besturing – Gebruik dit menu om de besturing van Alice en de spelomgeving naar eigen wens aan te passen. Een overzicht van de besturingsopties vind je in de paragraaf hieronder, HET SPEL SPELEN. 

Om een optie te wijzigen, klik je er links op om te selecteren. Klik vervolgens links in de kolom aan de rechterkant van die optie. Je wordt gevraagd op een willekeurige toets te drukken. Druk op de toets die je wilt toewijzen als de besturingstoets voor de betreffende functie.

Als je besturingsopties hebt gewijzigd in dit menu, klik je op de knop Toepassen om de wijzigingen te accepteren en op te slaan. Klik op de knop Annuleren om terug te keren naar het menu Instellingen.

4. Spelopties – Pas deze opties aan je eigen voorkeur en steil aan.

Muis omkeren Met deze optie keer je de richting om waarin de camera gericht staat als je de muis vooruit en achteruit beweegt.

Gevoeligheid muis Met deze optie pas je de snelheid van de muisbeweging aan.

Camera-afstand Met deze optie bestuur je de afstand die de camera heeft (bij een gezichtspunt vanuit de derde persoon) ten opzichte van Alice.

Camerahoogte Met deze optie wijzig je de hoogte van het camerastandpunt in het spel.

Altijd rennen Als je deze optie selecteert, ren je ALTIJD. De standaardinstelling is Rennen.

Ondertiteling Met deze optie zet je de ondertitels aan en uit.

Sprongindicator Met deze optie kun je afstanden beter schatten en je kansen inschatten om een sprong succesvol te maken. Zie de paragraaf HET SPEL SPELEN hieronder voor meer informatie over Springen. 

Richtkruis Selecteer deze optie om beter te kunnen richten op je vijanden. 

Console Je kunt de console oproepen om geavanceerde commando's en instellingen in te voeren. Gebruik de console alleen als je hem echt nodig hebt.

HET SPEL SPELEN
Je kunt Alice besturen via een toetsenbord en een muis. Om de besturingstoetsen te bekijken, selecteer je optie 3 in het menu Instellingen. Verplaats de schuifknop in het besturingsmenu om alle toetsen te bekijken. Aan de besturingsopties zijn de volgende standaardinstellingen toegekend:

Hoofdaanval – Klik links met [Muisknop 1] om de primaire aanval van een wapen te gebruiken.

Alternatieve aanval – Klik met [Muisknop 2] om de secundaire aanval van een wapen te gebruiken.

Vooruit[W] Verplaats Alice naar voren of haal haar in.

Achteruit[S] Verplaats Alice naar achteren of trek terug.

Stap naar links[A] Gebruik deze toets om naar links te stappen terwijl Alice vooruit kijkt.

Stap naar rechts  [D] Gebruik deze toets om naar rechts te stappen terwijl Alice vooruit kijkt.

Springen/Omhoog zwemmen[Spatiebalk] Gebruik deze toets om Alice te laten springen of omhoog te zwemmen.

Klimmen/Omlaag zwemmen[F] Gebruik deze toets om Alice te laten klimmen of om omlaag te zwemmen.

Voorwerp gebruiken – Met [Enter] open je deuren, zet je schakelaars om, klim je omhoog in klimplanten, enz.

Springen
Er bevinden zich veel uitdagende obstakels in Wonderland en het is noodzakelijk dat je het springen goed onder de knie krijgt. Laten we even doen alsof je bij een doodlopend punt of een afgrond bent aangekomen, en je moet springen:

Ga in de richting staan van de plek waar je wilt neerkomen. Beweeg de muis lichtjes vooruit en achteruit. Het richtkruis voor Springen -- een paar helverlichte schoenzolen (maatje 37)-- zal verschijnen om je te helpen met je sprong. Beweeg de muis totdat je helemaal tevreden bent over de landingsplek (je kunt beter op droog land terechtkomen, dan in lava).   Druk op de Spatiebalk. Oefening baart kunst.

Klimmen
Als je denkt dat Alice met een sprong een bepaald gebied kan bereiken, moet je dat altijd proberen. Als ze net iets te kort komt, zal ze zich vastklampen aan de muren, randen en steile rotsen. Als er een object haar klim in de weg staat, kun je de toetsen waarmee je stappen opzij zet gebruiken om Alice naar een veilige plek te manoeuvreren. Laat haar niet zomaar bungelen. Nadat ze zicht heeft vastgeklampt, druk je op de W-toets om Alice zich op te laten trekken.

Om los te laten zonder omhoog te klimmen, druk je op de F-toets.

Klimplanten / Slingeren
Klimplanten en touwen zijn van onschatbare waarde - als je tenminste weet hoe je ze moet gebruiken. Ga in de richting van de klimplant staan en gebruik vervolgens de toets voor Springen [Spatiebalk] om richting de klimplant te springen. Laat de toets voor Springen los als ze er dichtbij is. Alice zal zich vervolgens vastklampen aan de klimplant.

Gebruik de toets voor Vooruit [W] en Achteruit [S] om te slingeren. Als je denkt dat Alice genoeg in het ritme zit om een sprong te kunnen maken, druk je op de toets voor Springen [Spatiebalk]. Alice laat nu de klimplant los. Hopelijk maakt ze een zachte landing.

Zwemmen
Zwemmen is heel eenvoudig in Alice, je hoeft alleen maar in het water te duiken. Als Alice helemaal onder water is, gebruik je de toets voor Vooruit [W] in combinatie met de toets voor Omhoog zwemmen [Spatiebalk] of de toets voor Omlaag zwemmen [F] om je richting te bepalen onder water. Let op: Als je Alice hoort hoesten terwijl ze zwemt, betekent dit dat ze nog maar weinig zuurstof heeft. Alice is sterk en dapper, maar ook zij moet af en toe even boven komen om een luchtje te scheppen.

ADVIES VAN DE KAT [HELP]

De Cheshire Cat is een vriend, hoewel zijn woorden af en toe wel een beetje raadselachtig zijn. Druk op [C] als je hulp nodig hebt. Je getatoeëerde vriend kan best wel eens iets nuttigs te zeggen hebben.