G E E S T E L I J K E   G E Z O N D H E I D   E N  W I L S K R A C H T  

Om Alice springlevend te houden, moet je voorkomen dat ze haar hoofd of hart verliest. 

Kleine
gezondheidsbonus
Grote
gezondheidsbonus

Geestelijke gezondheid (rode meter) Als Alice schade lijdt door toedoen van vijanden of de omgeving, gaat niet alleen haar lichamelijke, maar ook haar geestelijke gezondheid achteruit. Als haar geestelijke gezondheid op is, gaat Alice (hoe kan ik dit het beste zeggen) DOOD. Hier vind je een overzicht van de voorwerpen die Alice nodig heeft om geestelijk weer gezond te worden. Loop er over heen om een voorwerp op te pakken.


Kleine wilskrachtbonus Grote wilskrachtbonus

Wilskracht (blauwe meter) Alice moet wilskracht hebben om haar wapens op te laden. Voor alle wapens, met uitzondering van het mes, heb je wilskracht nodig. Metavloeistof helpt Alice haar wilskracht te herstellen en de wapens opnieuw van kracht te voorzien.


Metavloeistof
Dit is de levenskracht in Wonderland. Als Alice een aanvaller verslaat, wordt er Metavloeistof losgelaten in de omgeving. Verzamel het onmiddellijk!
Weinig metavloeistof Gemiddelde metavloeistof Veel metavloeistof Superveel metavloeistof